آزمایشگاه امنیت نرم افزار و سیستم عامل

 

آشنایی با مفاهیم تست نفوذ در نرم افزارها

 

 آموزش و فرهنگ سازی در حوزه امنیت فاوا'

امنیت ایمنی پایداری  CSIRT Quick Guide

امنیت ایمنی پایداری Firewall

امنیت ایمنی پایداری

امنیت در سامانه های ارتباطی ثابت  و سیار

امنیت در فضای تبادل اطلاعات

امنیت زیرساخت های فضای سایبری

امنیت سخت افزاری در رایانه های شخصی

آموزش و فرهنگ سازی در حوزه امنیت فاوا

انواع حملات در فضای سایبر

اینترنت و نظام سلطه

بررسی آسیب پذیری های وب

پدافند غیرعامل در حوزه امنیت فیزیکی و کنترل دسترسی

پدافند غیرعامل در حوزه شبکه ارتباطات ثابت

پدافند غیرعامل سیستم هشدار و اعلام خطر

پنهان نگاری و تحلیل پنهان نگاری

تولید قفل و روش های شکستن آن ها

جنگ سایبر

رمزکننده های پهنای باند بالا

سامانه موتور جستجوی اینترنت

فضای سایبر حوزه ای جدید و مهم از قدرت

فضای سایبر میدان اصلی تهاجم و دفاع

کارگزار پست الکترونیکی مرکز عملیات امنیت امن

معرفی و بررسی استانداردهای فاوا

مقدمه ای بر پدافند غیرعامل در حوزه سامانه مدیریت تهدید یکپارچه

مقدمه ای بر پدافند غیرعامل در حوزه سیستم عامل

مقدمه ای بر پدافند غیرعامل در حوزه مسیریاب

ملاحظات پدافند در پست الکترونیکی

ملاحظات پدافند غیرعامل فاوا- جلد پنجم

ملاحظات پدافند غیرعامل فاوا- جلد دوم

ملاحظات پدافند غیرعامل فاوا- جلد ششم

مهاجرت به سامانه های بومی

نرم افزارهای متن باز

نیمه پنهان