ویتامین D

(تهیه کننده : مژده کیان جم)

 اسکیزوفرنی

(تهیه کننده : محمد میرزائی)

 اصول سیستم های پشتیبانی عملیات و سیستم های پشتیبانی کسب و کار

(تهیه کننده : نسرین طوماری)

 امنیت در اینترنت اشیاء

(تهیه کننده : فاطمه نفر)

 بررسی مصرف پروتئین بر عملکرد ورزشکاران

( تهیه کننده : ثریا عموئی )

 سندرم خستگی مزمن

( تهیه کننده : منیر کاریان )

 سندرم داون

( تهیه کننده : منظر کاریان )

 سیروز

( تهیه کننده : فریبا مرزوقی )

 سیستم های کشف نفوذ مبتنی بر ماشین مجازی

( تهیه کننده : فائقه مجید زاده )

 مدیریت دانش در سازمانها

( تهیه کننده : زهرا گیتی احمدی )

 مدیریت استراتژیک و کسب و کار در تغییرات زیرساختهای ICT  با بهره گیری از پردازش ابری

( تهیه کننده : آیدا سهرابی )

 مفاهیم و کلیات طرح کسب و کارBUSINESS PLAN

( تهیه کننده : مریم نصیری)