SDN

( تهیه کننده : مریم عباسپور )

 انتقال داده حجیم فشرده شده میان گره ها

( تهیه کننده : مریم محمدی آورزمان )

 بررسی کارایی پروژههای ERP - منظر کیفیت نرم افزار

( تهیه کننده : علی غفاری )

تحلیل و چشم اندازی از شبکه های SG در تلفن همراه 

( تهیه کننده : محسن ملک جان)

 تکنیک های پر بازده مقرون به صرفه ی امنیت ویپ در شبکه های  ipv4-IPV6

( تهیه کنندگان : مسلم حیدری / محمدرضا بهتاج)

 تهدیدهای امنیتی در رایانش ابری

( تهیه کننده : الهام رحمتی رامندی )

 داده کاوری در اینترنت اشیاء

( تهیه کننده : جلیل رستمی )

 سهم فیبرتاریک در درامدزایی

( تهیه کنندگان : مهرناز اخوت / سمانه سادات هاشمی پور)

کاربردهای سیستم فازی 

( تهیه کنندگان : سید مهدی موسوی /میثم یادگاری . حمید نوده فراهانی )

 مجازی سازی در ابر

( تهیه کننگان : سمیرا حسینی تالاری . بهاره عارف منش)

 مجازی سازی عملکردهای شبکه

( تهیه کنندگان : نازیلا فرجاد . فاطمه سادات دشتکی )

 معرفی رایانش ابری

( تهیه کننده : زهره پازکی  )

 پایگاههای داده تحلیل

( تهیه کننده : امید والانیا )

 نگاهی به اینترنت اشیاء : برنامه ها ، الش ها و فرصت ها با دیدگاه چین

( تهیه کننده : دکتر طاهره حق روستا )