کوهرنت

( تهیه کننده : محمد رحیمی)

 معرفی رایانش ابری

( تهیه کننده : زهره پازکی)

 بررسی سلول خورشیدی چند کریستالی حساس شده با لایه ی ضدبازتاب ( T.P.T)تتراایزوپروپیل تیتانات

تهیه کننده : منصور رضایی مرساق)

 بررسی شاخص های کیفیت سرویس و مسیر انتقال در شبکه VoIP

(تهیه کنندگان : معصومه پورخیابانی - -مریم مهدی زاده حسینی )

 پیشرفتهای تکنولوژیکی شبکه های نوری

(تهیه کنندگان : حبیب نیازی نصیحتی/علی اسالمی )

 تحلیل کلان دادهای اینترنت اشیا: معماری، فرصتها و مسائل تحقیقاتی باز

(تهیه کنندگان : شادی نوری/ مریم پسندی/ فاطمه سادات دشتکی )

 تشخیص نفوذ در شبکه بر اساس روشwknn

( تهیه کننده : زهرا استادرحیمی)

  رابطة بین سیستمهای سایبری-فیزیکی با اینترنت اشیا و معماریهای آن

(تهیه کنندگان : مهرناز اخوت، سمانه سادات هاشمی پور )

 طراحی کلان زیربنایی به منظور تثبیت پایداری شبکه زیرساخت از لحاظ امنیتی

( تهیه کننده : شکوفه مسعودی )

 طراحی و معماری بستر ارتباطی IXP در شبکه های Backbone مخابراتی

(تهیه کنندگان : علی زعیم کهن/ امیررضا فضلی اق قلعه/ پویا چلویی)

 کاربردهای هوش مصنوعی (AI )در امنیت شبکه

(تهیه کننده : مهدی مشیری)

 کدهای قطبی  سیستماتیک برای کدگذاری منبع-کانال ضشترک در شبکه های حسگر بی سیم و اینترنت اشیاء

(تهیه کنندگان : سمیرا ارزنده/ سیده سمیه مهدوی سلیمی)

 کشف ناهنجاری در شبکه های اجتماعی

(تهیه کننده : مهدی مشیری)

 معماری مسیریابی سگمنت

( تهیه کنندگان : شادی نوری/تاتینا صدیفی)

 تحلیل و بررسی فناوری Cohernet در سیستم های انتقال نوری

( تهیه کننده : مسعود دیرانلو/مسعود پوریا/میرحجت سجادی)