مهاجرت از   WDMبه شبکه های نوری انعطﺎف پذیر

(تهیه کنندگان: مجید جمالو- بکتاش حکمت)

 بررسی و شبیه سازی مدولاسیونهای مورد استفاده برای نرخ بیت Tb/s 100 تا1 Gb/s

(تهیه کننده: حجت صالحی )

 MPLS TRANSPORT PROFILE

نویسندگان:  VINOD JOSEPH and SRINIVAS MULUGU

  اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎی زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﺒﺎر آﯾﮕﻦ در ﺷﺒﮑﻪ
  (تهیه کننده : الناز کاظم ستوده)

ارائه راهکارهای امنیتی شبکه VOIP (مورد مطالعه: شرکت ارتباطات زیرساخت) 

(تهیه کننده: حسن معتمد)

 بررسی همشنوایی - مسیریابی - انتخاب مدولاسیون و تخصیص هسته و طیف در شبکه های نوری انعطاف پذیر

(مترجم: علی اسلامی )

پروتکل های مدیریت شبکه IOT : مدل و سنجش کاربردی

( مترجمان : علی اسلامی - امید فعله گری )

 مروری بر شبکه های نوری انعطاف پذیر و تکنولوژی های ایجاد کننده آن

( مترجمان : علی اسلامی - امید فعله گری )

 تست امنیتی کنترلر SDN  با استفاده از روش فازی

(تهیه کننده: اکرم گل پرور)

 تهدیدات امنینی NFV بهترین راهکارهای اجرایی

(تهیه کنندگان: تاتینا صدیفی - شادی نوری)

  سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه عصبی هوشمند

(تهیه کننده:زهره پازکی)

 طبقه بندی CDN ها (Content delivery network )

(تهیه کنندگان: گلاره شهسواریان- لیلا فوادیان)

 مشخصات کابل و تار نوری تک مد  با پاشندگی انتقال یافته ی غیر صفر

                              (ترجمه و تنظیم: علیرضا ربیعی )                                          

معماری و ساختار اینترنت اشیاء

(تهیه کننده:مریم عباسپور)

بررسی پیشرفتها در زمینۀ استراتژیهای بازیابی در شبکه های پیچیده

(تهیه کنندگان: مهدی مشیری - محسن منصوری)

 

  بررسی و محاسبه راندمان دو لایه ضد بازتاب دی اکسید سیلیسی  (و فلورید منیزیم SiO2)  ( در طول MgF2)موج های مختلف سلول های خورشیدی سیلیکونی

(تهیه کننده : منصور رضایی مرساق)

معماری , ویژگی ها و مزایای شبکه های تحویل محتوا

(تهیه کنندگان: تاتینا صدیفی - علی زعیم کهن)