نظر سنجی آفلاین

میزان رضایت مندی شغلی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت سال 98 انجام شد

نظرسنجی بیمه تکمیلی آسیا سال 98 (انجام شد)

 

نظرسنجی بیمه تکمیلی ایران سال1399( انجام شد )

نظرسنجی رضایت شغلی سال 1399 ( انجام شد )
شناخت وضعیت موجود فرهنگ سازمانی ( انجام شد )

شناخت و ارزیابی بلوغ مدیریت دانش

شرکت ارتباطات زیرساخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۴

 نتایج نظر سنجی ها

سال 1399