شهید نصراللهی راچقدر می شناسیم؟

شهید نصراللهی راچقدر می شناسیم؟
قاسم، لحظه ای از یاد خدا غافل نمی شد، خودسازی جزء برنامه روزانه اش بود،هنوز اولین فرزندش به دنیا نیامده بود که عازم جبهه های غرب شد تابا چنگ و دندان از مرزهای کشورش دفاع کند.
۱۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۲:۰۰
تعداد بازدید : ۴۶۶