شرکت ارتباطات زیرساخت در مسابقات شنای المپیاد ورزشی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات دوم شد

شرکت ارتباطات زیرساخت در مسابقات شنای المپیاد ورزشی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات دوم شد
تیم شرکت ارتباطات زیرساخت با کسب 40 امتیاز مسابقات شنای المپیاد ورزشی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات دوم شد و اعضای تیم در بخش انفرادی یک 1 مدال طلا و 6 مدال برنز دریافت کردند.

مسابقات شنا در 5 رده سنی و در 2 رشته کرال سینه وقورباغه انجام شد که در بخش امدادی نیز تیم شنای شرکت ارتباطات زیرساخت مقام سوم ایندوره از مسابقات راکسب کرد.
حسن شیخ سفلی در رده سنی 50 سال به بالا در رشته 25 مترکرال سینه، محمد اسماعیل جمشیدی در رده سنی 45تا 49 سال در رشته 50 مترکرال سینه و مجیدفخرذاکری در رده سنی 40 تا 44 سال در رشته 50 متر قورباغه مقام سوم را کسب کردند.
محمد تقی درخشان در رده سنی 40 تا 44 سال در رشته 50 مترکرال سینه مقام اول را کسب کردند
محمود گودرزی در رده سنی 35 تا39 سال در رشته 100متر کرال سینه و مجید عبدلی در رده سنی تا 35 سال در رشته 100متر کرال سینه
و حسین کریمی در رده سنی تا35 سال در رشته 100 متر قورباغه مقام سوم را کسب کر دند.
۹ اسفند ۱۳۹۳ ۱۷:۳۰
تعداد بازدید : ۱,۵۴۹