همایش پیاده روی به مناسبت یازدهمین سالگرد تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد

همایش پیاده روی به مناسبت یازدهمین سالگرد تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد
از سوی اداره تربیت بدنی شرکت ارتباطا ت زیرساخت همایش پیاده روی به مناسبت چهارده مرداد ماه یازدهمین سالگرد تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد.

  این همایش   چهاردهم  مرداد با از ساعت 6:45   الی   7:45  با حضور 150 نفر از همکاران آقا و خانم  در پیست زمین چمن موسسه پیام برگزار شد .

در پایان  پس از پنج دور پیاده روی به قید  قرعه به 14 نفر از آقایان و 14 نفر از بانوان شرکت کننده ،هدایایی تقدیم شد.

۱۴ اَمرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۱
تعداد بازدید : ۳۷۰