رضا ابتهاج مقدم همکار شرکت ارتباطات زیر ساخت در کاروان کربلایی دوچرخه سواران جاده صلح

رضا ابتهاج مقدم  همکار شرکت ارتباطات زیر ساخت در کاروان کربلایی دوچرخه سواران  جاده صلح
کاروان کربلایی دوچرخه سواران در جاده صلح پا زدند ورضا ابتهاج مقدم همکار شرکت ارتباطات زیر ساخت در کاروان کربلایی دوچرخه سواران جاده صلح به عنوان یکی از اعضای این گروه رکاب زد .
ملی پوشان دوچرخه سواری که برای حضور در مراسم اربعینبا شعار( هدف ما صلح نیست،راه ما صلح است)  به کربلا رفته بودند ،به کشور باز گشتند   .

  سرگروه تیم دوچرخه سواری رضا صفا  در این خصوص گفت: برای اولین بار بود که به کربلا و عراق سفر می کردم اما هم رکابهایم قبلا به کربلا مشرف شده بودند و با توجه به ترافیکی که هم اکنون نیز وجود دارد در میان مردم پیاده و حتی کسانی که ساعات طولانی با ماشین در این ترافیک بدون غذا به انتظار ورود به کشور بودند ما رکاب می زدیم 

حمید ابتهاج در خصوص شعاری  این کاروان دوچرخه سوار گفت: ما به دنبال هدف نیستیم راه ما صلح است و در راهی پا زدیم که در آن به دنبال صلح بودیم و عقیده ی مان این بود که وقتی هدفی را با صلح در آن پیش برویم به آن دست خواهیم یافت و حتی اگر ما نباشیم دیگران می توانند این راه را ادامه دهند.۱۶ آذر ۱۳۹۴ ۱۶:۵۲
تعداد بازدید : ۲۲۶