تیم والیبال بانوان شرکت ارتباطات زیرساخت برتیم سازمان فضایی غلبه کرد

تیم  والیبال بانوان شرکت  ارتباطات زیرساخت  برتیم سازمان فضایی   غلبه کرد
مسابقات والیبال بانوان شرکت روز سه شنبه ششم بهمن ماه با تیم سازمان فضایی مسابقه داد و بر این تیم غلبه کرد.
تیم  والیبال بانوان شرکت  ارتباطات زیرساخت  در مسابقه با تیم سازمان فضایی بر این تیم غلبه کرد
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ۱۵:۱۸
تعداد بازدید : ۱۷۳