ورزش صبحگاهی آقایان از اول اردیبهشت ماه آغاز می شود

ورزش صبحگاهی آقایان از اول اردیبهشت ماه آغاز می شود
ورزش صبحگاهی آقایان از اول اردیبهشت ماه آغاز می شود
زمان : از ساعت 7 الی 7:30 صبح روزهای یکشنبه و سه شنبه
مکان:زمین چمن موسسه پیام

۱۷ فروردین ۱۳۹۵ ۱۶:۱۳
تعداد بازدید : ۲۲۲