تیم کوهنوردی اداره تربیت بدنی به قله ریزان صعود کرد

تیم کوهنوردی اداره تربیت بدنی  به  قله ریزان  صعود کرد
تیم کوهنوردی اداره تربیت بدنی نخستین صعود سالیانه خود را در فروردین ماه 1395 به مناسبت سال نو و بهار طبیعت در استان تهران ، منطقه البرز مرکزی ، قله 3600 متر ریزان صعود کرد.

شرکت کنندگان در این برنامه بانوان : فخری سادات احمدی ، مینو اسدنیا ، نرگس حسینی ، اعظم رخشانی نژاد ، اعظم سمیع قهفرخی ، سمیه کاظمی ،مرضیه گردان ، ناهید نوروزی

آقایان : اسحاق آدینه، اکبر آذرین ، سید مهدی اسلامی ، محمد تقی بروغنی ، هادی بیسادی ، جبار پرویزی ، مهدی تاری ، محمودرضا جعفری ، محمد اسمعیل جمشیدی ، حسین حسینی ، غلامرضا حق نیا ، حسین حمیدی پور ، محمدرضا خوانساری ، علیرضا صادقی ، سیدجواد طاهری ، امیررضا عزیزیان ، بهروز عسگری ، حسین عیسی ، مهدی قهرمان نژاد ، محمد گاذری ، محمدرضا لواسانی ، امیر محمدی ، حسن محمدی ، علی محمودی ، رضا نجفی ، عیسی نجفی ، سیدحمیدرضا هادیان ، محمدرضا وزیری ، علی ولی زاده   

سرپرست برنامه : مهدی تاری

راهنمای برنامه : سیدجواد طاهری

هماهنگ کننده برنامه : محمدتقی بروغنی
۳۰ فروردین ۱۳۹۵ ۱۶:۵۲
تعداد بازدید : ۳۵۷