بانوان شرکت ارتباطات زیرساخت در مسابقات هفته اراتباطات مقام برتر را از آن خود کردند

بانوان شرکت ارتباطات زیرساخت در مسابقات هفته اراتباطات مقام برتر را از آن خود کردند
بانوان شرکت ارتباطات زیرساخت در مسابقات هفته اراتباطات مقام برتر را از آن خود کردند.

در مسابقات دارت مبتدی خانم ها : مریم فلاحی  وفاطمه سهرابی به ترتیب مقام اول و دوم را به دست آوردند.

 در رشته دارت حرفه ای خانم ها :کتایون اسرافیلی و کتایون وفایی به ترتیب مقام اول و دوم را به دست آوردند .

 در مسابقه طناب کشی  تیم بانوان شرکت ارتباطات زیرساخت مقام دوم را به دست آوردند و در رشته شنای کارمندان  رضیه زارع  و   سمیرا فضل علیزاده به ترتیب مقام اول و سوم را کسب کردند.

 

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۷:۰۸
تعداد بازدید : ۱۷۱