برنامه جاده سلامت معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار شد

برنامه جاده سلامت معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار شد
برنامه جاده سلامت معاونت توسعه مدیریت و منابع برای اولین با ر روز شنبه دوم بهمن ماه سال جاری با حضور 120 نفر از همکاران و مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع از محل کلاه فرنگی بصورت پیاده روی همراه با نرمش و ارائه اطلاعات تخصصی اجرا شد.

۲ بهمن ۱۳۹۵ ۱۴:۲۱
تعداد بازدید : ۲۲۵