شرکت ارتباطات زیرساخت رتبه دوم مسابقات تیراندازی مدیران را بدست آورد

شرکت ارتباطات زیرساخت رتبه دوم مسابقات تیراندازی مدیران را بدست آورد

مسابقات تیراندازی مدیران نوزدهم بهمن ماه در سطح وزارتخانه برگزار و خانم نرگس حسینی مقام دوم را کسب کرد .

۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵:۵۴
تعداد بازدید : ۱۸۰