تیم دارت شرکت ارتباطات زیر ساخت درمسابقات رنکینگ کشوری به مرحله یک هشتم راه یافت

تیم دارت  شرکت ارتباطات زیر ساخت درمسابقات رنکینگ کشوری به مرحله  یک هشتم راه یافت
تیم دارت شرکت ارتباطات زیرساخت درمسابقات رنکینگ کشوری سال 96 دراستان البرز شرکت کرد.

   دراین مسابقات دوتن ازاعضای تیم به مرحله یک شانزدهم و یک هشتم راه پیدا کردند.

اعضای تیم دارت  شرکت ارتباطات زیرساخت  عبارت است از آقایان : اسماعیل خوشدل،مجتبی علیرحمی،محمدملک وفریبرز پورمرادکهن.

۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۱۶:۲۷
تعداد بازدید : ۱۵۵