به اطلاع همکاران گرامی می رساند :

به اطلاع همکاران گرامی می رساند :
با عنایت به اتمام کار بهینه سازی و تکمیل سالن تندرستی ،این سالن از مورخ 2 آذر ماه 98طبق برنامه زمانبندی قبلی آماده بهره برداری می باشد . اداره کل توسعه سرمایه انسانی
۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۴۵
تعداد بازدید : ۹۰