تجزیه و تحلیل فناوری گذار بهIPV6

( تهیه کننده : تاتینا صدیفی )

 بررسی اینترنت اشیاء (IOT) از لحاظ امنیت ، پروتکلها و کاربرد

( تهیه کننده : شکوفه مسعودی )

 بررسی تکنولوژی زنجیره بلوک( block chain )، مزایا و چالشها و کاربرد آن در صنعت مخابرا ت

( تهیه کننده : لیلی پور جواهری )

 برقراری ارتباط گروهی چندرسانه ای در سیستم های فعال اینترنت اشیاء (iot)

 

( تهیه کننده : تینا سادات دانشور )

 راهنمای نگارش مقاله برای ارائه به کمیته علمی

( تهیه کنندگان : مسلم حیدری - محمدرضا بهتاج )

     چالش ها و تهدیدات امنیتی رایانش ابری    

( تهیه کننده : علی زعیم کهن )        

    داده کاوری  (Data Mining)  و لزوم بهره گیری از آن

( تهیه کنندگان: مریم پسندی - فاطمه سادات دشتکی )

 زنجیره بلوکی والزامات بهره گیری از این فناوری

( تهیه کننده : محمد گودرزی )

 فرآیندهای امنیت اطلاعات در صنعت مخابرات

( تهیه کننده :آیدا سهرابی )

 کلان داده ، کاربردها ، فرصت ها و چالش ها

( تهیه کنندگان: مریم پسندی - شادی نوری)

        مدل ها و الگوریتم های داده کاوی

( تهیه کنندگان: فاطمه سادات دشتکی - شادی نوری)

 مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر منطق فازی برای شبکه های نرم افزاری تعریف شده

( تهیه کنندگان: میثم یادگاری  - حمید نوده فراهانی )

 بررسی پلتفرم های اینترنت اشیاء (iot )

( تهیه کنندگان: میثم یادگاری  - حمید نوده فراهانی )

 بررسی معماری رایانش در مه و  مقایسه آن با رایانش ابری

( تهیه کنندگان: سیده سمیه مهدوی سلیمی - سمیرا ارزنده  )